NOWENNA PRZED 430 ROCZNICĄ URODZIN ŚW ANDZEJA

Pobierz plik w formacie PDFDnia 30 listopada 2021 roku przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, do której pragniemy się dobrze przygotować poprzez odmawianie nowenny do Patrona Polski w dniach od 22 do 30 listopada. Pragniemy też zaznaczyć tę rocznicę szczerą modlitwą w intencji naszej Ojczyzny. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do odprawienia nowenny prywatnie, bądź też wspólnie z wiernymi modlącymi się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w godz. 16.30 – 17.00, za pośrednictwem internetu.
www.strachocina.przemyska.plPorządek Nabożeństwa w Sanktuarium:

 • Pieśń do św. Andrzeja Boboli
 • Modlitwa za Ojczyznę
 • Modlitwa wstępna
 • Litania do św. Andrzeja Boboli
 • Modlitwa nowennowa na dany dzień – rozważanie
 • Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu
 • Błogosławieństwo relikwiami św. Andrzeja Boboli
 • Święty Andrzeju, Patronie nasz, módl się za nami / 3x


Podczas kolejnych dni będziemy się modlić:

 • O ducha misyjnego w Kościele
 • O wierność narodu polskiego Chrystusowi
 • O łaskę żywej wiary
 • O umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele
 • O prawdziwą pobożność w narodzie polskim
 • O życie zgodne z wiarą
 • Za duchowieństwo i osoby konsekrowane
 • Za rządzących i wszystkie stany w Polsce
 • O życie w łasce Bożej i o dar łaski dla każdej duszy
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLIMODLITWA WSTĘPNA
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny
    Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!
    Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.
    Przez Chrystusa Pana naszego. AmenMODLITWA ZA OJCZYZNĘ
    Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. AmenLitania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Bożezmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Bożezmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Bożezmiłuj się nad nami
 
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Andrzeju, Apostole Polesia módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze módl się za nami
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie módl się za nami
 
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali uproś nam u Boga
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Kapłan: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen


Wersja z rozwiniętymi poszczególnymi dniami modlitw


DZIEŃ PIERWSZY
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTYZa pozwoleniem Władzy Kościelnej
Kuria Metropolitalna Przemyśla
1847/11/2021
Dnia 19.XI.2021
KS. BARTOSZ REJNOWSKI
Pobierz plik w formacie PDF


Copyright © 2011-2022 EB

Jesteś naszym: 408111 gościem.